Kammarrätten i Sundsvall söker två sommarnotarier

Sommarnotarie @Sveriges domstolar I Domstol
  • Ansök innan : 11/02/2023

Detaljer

  • Stad Sundsvall

Beskrivning

Kammarrätten i Sundsvall söker två sommarnotarier

Är du juriststuderande och vill få praktisk erfarenhet av domstolsarbetet?

Välkommen att söka sommarnotarietjänstgöring vid Kammarrätten i Sundsvall.

Arbetet innebär

I arbetet som sommarnotarie ingår att delta i beredningen av olika måltyper och  förhandlingar, skriva förslag till domar och beslut samt att göra rättsutredningar och föredra mål inför kammarrättens domare. Arbetet är utvecklande och ger en värdefull inblick i vilka måltyper som förekommer vid en förvaltningsdomstol.

Kvalifikationskrav

För att komma i fråga för anställningen ska du studera på juristprogrammet. Vårterminen innan sommaren ska vara minst din sjätte termin men du ska inte ha avslutat din utbildning före sommaren 2023. Du ska ha läst processrätt och förvaltningsrätt och ha goda betyg från genomförda delar av juristutbildningen. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt vara noggrann och ha en god samarbetsförmåga.

Av lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att föredragande i kammarrätt ska vara svensk medborgare.

Övrigt

Vi söker två sommarnotarier för tidsbegränsad anställning under perioden v 28-33. För att vi ska kunna pröva din ansökan behöver betygsutdrag bifogas tillsammans med CV och personligt brev.

Intervjuer tillämpas inte för denna korta anställning utan stor vikt kommer att läggas vid ditt personliga brev, dina meriter och hur du motiverar ditt intresse för att arbeta som sommarnotarie vid vår domstol.

Anställningsvillkor

Tillträde 2023-07-10

Antal platser: 2

Lön: fast lön

Kontakt

HR-specialisten Elisabeth Nordin

060-186602

Föredragande juristen Anna Strömblad, Saco-S

060-186632

Vilka är vi

Kammarrätten i Sundsvall är en av landets fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå. De vanligaste måltyperna är skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen samt olika mål som avser tvång mot person. Förutom att handlägga mål har kammarrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den 4-åriga domarutbildningen. Kammarrätten utför även administrativa uppgifter åt Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag.

Kammarrätten har drygt 50 medarbetare. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning, ett målkansli och en administrativ enhet. Den administrativa enheten är gemensam med Hovrätten för Nedre Norrland.

Kammarrätten i Sundsvall är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet.  Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Sundsvall har goda kommunikationer med Stockholm. Stora möjligheter att utöva friluftsaktiviteter.

För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.

Öppet för studenter på termin:

Andra jobb du kanske gillar